Tööajal sõitis Vink tagasihoidlikuma sõidukiga, TLT-le kuuluva kaubikuga. Pole teada, millist kuupalka Vink bussiremonditöökodade asejuhina sai, kuid muigvel sui vihjatakse, et see kulus Vingil üksnes Lamborghini hooldusele ja kütusele. Järelikult pidi elamiseks kuluv raha tulema mujalt, sest bussiremonditöökodade asejuhataja töökoht on ju üsna tagasihoidlik.