Tänapäeval on raske ette kujutada, millist julgust, visiooni ja korralduslikku võimekust nõudis toimkonnalt liiduvabariikide suurnäituse tegemine nõukogude ideoloogilises, majanduslikus ja kunstipoliitilises kontekstis. TGT sai tuntuks terves Nõukogude Liidus, tippu jõudnud teosed kuulusid rahvusvahelisse kategooriasse, tehes Eestile nime kunstimaana.

Taasiseseisvunud Eestis TGT profiil muutus. Perioodil 1989–1998 toimunud triennaalid asusid globaliseerumiskursile, elades rahvusvahelistumise tähe all. Rahastamisallikate nappus, Baltikumi koostöö vähenemine, uute graafikute juurdekasvu peatumine ja alanud digitaalne pööre nõudsid muutusi TGT korralduses ning vallandasid diskussiooni näituse tuleviku üle. 1998. aastal käivitatud sisereformid aitasid TGT-l leida oma koha muutunud maailmas. Struktuurimuutuste tagajärjel sai TGT-st rahvusvaheliselt avatud näitus. Uue ajajärgu triennaale iseloomustab koostöö uute meediatega, uuenenud graafikatehnikate spekter ja läbitud digitaliseerimise kogemus.

Tallinna Graafikatriennaali tutvustab näitusel Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvate, 50 aasta jooksul auhinnatud tööde väljapanek. Preemiate järjepideva väljastamise ja preemiatööde koondamisega Eesti Kunstimuuseumi on kujundatud hindamatu andmepank Balti regiooni graafika, kunstiajaloo ja vahetuvate kultuuripoliitikate mõistmiseks. Nõukogude ajajärgu laureaatide ekspositsiooni täiendavad teemaplokid, mis annavad ülevaate neist triennaalidel esinenud kunstnikest, kes autasusid pälvimata on leidnud väärika koha järgnevas kunstiajaloos.

Näitusega kaasneb TGT ajalugu käsitlev rikkalikult illustreeritud eesti- ja ingliskeelne trükis, mida esitletakse näituse avamisel 19. aprillil kell 18.00. Avamisele eelneb kell 17.00 kuraatoriekskursioon näitusel.

Maikuu kolmel pühapäeval leiavad Kumu stuudiotes aset erinevaid graafikatehnikaid tutvustavad töötoad kunstnik Britta Benno juhendamisel. Täpsemat infot näitusega kaasnevate publiku- ja haridusprogrammide kohta leiate Kumu kodulehelt.

Näitus on avatud 26. augustini 2018.

Kuraatorid: Eha Komissarov, Elnara Taidre
Kujundajad: Raul Kalvo, Helen Oja
Graafilised kujundajad: Laura Pappa, Elisabeth Klement