Nimi hõivati

Ja mis sellest? Meie nimi võeti üle otsekui möödaminnes. Näiteks SK ID Solutions AS (www.id.ee) on avaldanud 14. märtsil 2018 oma kodulehel uudise: „10. märtsil sai Tallinnas hoo sisse üle-eestiline koolitus- ja nõustamisprojekt NutiAkadeemia, mille raames õpetatakse inimesi turvaliselt kasutama nutiseadmeid, tutvustatakse Mobiil-ID ja Smart-ID võimalusi ning e-teenuseid, mis muudavad elu lihtsamaks ja mugavamaks. Ühtlasi on võimalik oma teadmised nutitestis proovile panna! Nutiakadeemia projekti viivad läbi Vaata Maailma SA, Swedbank Eesti, SEB, Telia, Elisa, ja SK ID Solutions."

Tõepoolest, kas ei kõla see elementaarselt: Õpetame inimesi kasutama nutiseadmeid, selle juures tutvustame oma produktide (Mobiil-ID ja Smart-ID) võimalusi ning e-teenuseid, mis muudavad elu lihtsamaks mugavamaks ning paneme sellele nimeks NutiAkadeemiat?

Loomulikult ei saa me ju eeldada, et enne patendiametisse tormamist tipib tänapäevase innovatsioonifirma mutrike selle sõna kasvõi korra DuckDuckGo, Google'i, Bing'i vmt. Lemmiku otsingumootori aknasse oma NutiSeadmes? Jajah, hajameelsed NutiAkadeemikud ju selle peale ei tule!

Kolm aastat vana kaubamärk

Ei vaevutud kordagi kontrollima, et NutiAkadeemia kaubamärk on kolme aastaga avalikult tuntuks saanud ning Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikme aktiivses kasutuses õpetajate, õpilaste sh puuetega inimeste nuhvliõppes.

Sarnaselt tutvustatakse seda projekti ka teiste asjaosaliste, sh. Vaata Maailma SA, Telia, SEB ja Swedbank lehekülgedel. Kui ühele organisatsioonile oma kaubamärgi ärakasutamist kurtsime, tuli tippjuhilt retooriline küsimus, et kas tegemist on miljonäridega. Ja ka vastus: „Ära raiska minu aega". Innovatsioon seegi!

Mis on innovatiivsus?

Neid uudiseid kõrvutades tekib küsimus, kus on innovatsioon ja mitu korda samanimelist jalgratast võib paari aasta jooksul leiutada?

Mida tähendab innovatiivne?

Õigekeelsussõnaraamatu kohaselt tähendab innovatsioon uuenduslikkust.

Eelolevast tulenevalt kutsume rahvast üles firmadele Vaata Maailma SA, Swedbank Eesti, SEB, Telia, Elisa, ja SK ID Solutions AS innovatsiooniabi andma! Ja kui rahvas ei taha anda, siis äkki EAS annab?

Saada palun oma ettepanek innovatsiooniabi kohta innovatsioon@nutiakadeemia.net


TÄPSUSTUS (Vaata Maailma SA):

Artiklist jääb mulje, nagu oleks artiklis nimetatud ettevõtted varastanud NutiAkadeema kaubamärgi, kuigi viimane ei olnud MTÜ Ökokrati poolt registreeritud. NutiAkadeemia kaubamärk oli registreeritud Vaata Maailma SA-le juba enne artikli ilmumist, otsusega 27.04.2018 nr 7/ M201701191.