Poliitiline tegelikkus - parem käsi teeb üht ja vasak teist

Küsimus ei ole niivõrd valikute õigsuses, kui põhimõttes, et kokkulepitut või seatud pikaajalisi eesmärke ei tohi õõnestada. Viimase aja üks eredamaid näiteid on debatt Valga ja Põlva sünnitusosakondade sulgemise üle. Maailmapraktikast teame, et on pea võimatu on saavutada samaaegselt kvaliteetset, ent igaühele kodulähedast arstiabi. Valdkonna ekspertide sõnul on suuremates kompetentsikeskustes tagatud kvaliteetsem arstiabi ning lisaks on suuremate keskuste eelistamine majanduslikult otstarbekam.

Sellele vaatamata jagub meil hulganisti tipp-poliitikuid, kes on valmis tõttama olukorda „viimasel hetkel“ päästma.