Näiteks on tööpuuduse tase kõrge ja ulatub mõnedes piirkondades noorte seas 40 protsendini. Immigratsiooni osas tunnevad paljud itaallased aga, et muu Euroopa on nad hüljanud ega aita põgenikke ümber paigutada, et Itaalia koormust vähendada. Nimelt on pärast ELi-Türgi kokkuleppe jõustumist peamine Lähis-Idast ja Aafrikast lähtuv põgenikevoog suundunud Liibüasse, et sealt siis üle Vahemere Itaaliasse jõuda. Nii on viimasel paaril aastal põgenikesurve Itaaliale tugevam kui varem, kuid põgenike ümberjagamine teistesse Euroopa riikidesse pole kuigi edukalt läinud.