Mu silm jäi peatuma lõigul: „Tallinna probleem on süsteemne juhtimisprobleem, ainuvõim ei suuda ennast kontrollida, omad omasid ei kontrolli. Läbipõimutud sõltuvusahel on nii tihe, et valgus läbi ei paista. Muutust on vaja, jätkame ettepanekute tegemist, et linnavalitsuse liikmed, nagu riigis ministrid, ei käiks nõukogudes lisatasude järgi, et kontroll oleks reaalne ja sõltumatu ja näiteks volikogu revisjonikomisjonis oleks enamuses opositsioon."

Kui mõned faktid välja jätta, siis tartlasena märkasin selles kergeid seoseid oma kodulinnaga.

Eestis on kaks linna, kus linnapea positsioon on kuulunud aastaid ühele erakonnale. Tallinnat valitseb Keskerakond ja Tartut Reformierakond.