Kuigi Eesti inimeste tervis on aastatega paranenud, on kasvanud ka ebavõrdsus rikkamate ja vaesemate inimeste vahel. Praegune süsteem soosib rikkamaid, vaesemad ei pääse arsti juures löögilegi.