Esmaspäeval avalikustas Eesti Päevaleht, et Soomes on arstina töötamise keelu saanud 13 arsti, kellest kuus jätkavad tegutsemist Eestis. Soome terviseameti Valvira mahukatest toimikutest selgus, et ametit teavitasid vajakajäämistest arstide töösnende kolleegid ehk teised arstid. Asjaolusid uuriti põhjalikult ja alles siis jõuti mõnel juhul töötamise keelu kehtestamiseni.

Eestis sarnane süsteem ei toimi. Aga mitte põhjusel, et arstid ei sooviks ametkondi teavitada, vaid neil ei lasta seda teha.