Eesti Ekspresi lehelasteprojekt on lastele hea võimalus teenida omale taskuraha ning õppida ja arendada ettevõtlikkust. Esimesed müügipäevad on näidanud, et inimeste huvi soetada leht otse lehelapselt on suur ja nad hindavad noorte tahet tööd teha.