Ehkki Madisel on laste üle jätkuvalt võrdne hooldusõigus, leppisid nad naisega notariaalsel lahutusel kokku, et lapsed jäävad elama emaga. Kuna elatisraha suurus sõltub miinimumpalgast, mis on viimasel ajal erinevalt hindadest kiiresti tõusnud, peab Madis maksma praegu iga kuu naisele 500 eurot.