Debati peamiseks aruteluteemaks on igipõline küsimus: kas Pätsi otsused venelastega koostööle minna olid põhjendatud või mitte.

Arutati Pätsi-elu kolme etappi: 1917-1920, mil loodi Eesti Vabariik; 1934. aasta riigipööret ehk vaikiva ajastu algust ja 1930ndate lõppu, mil Eesti oli langenud Venemaa manipulatsioonide ohvriks.

Kõige selgemalt oli Pätsi-kriitiline Valge ja enim püüdis endist riigivanemat kaitsta Velliste. Tema sõnavõttude vahel kostis publiku seast ka hüüdeid, mis viitasid Velliste nõrkadele argumentidele ja liigsele kujundlikkusele.

Pajur oli Valgest neutraalsem, kuid samuti pidas Velliste Pätsi-usku nõrgalt tõendatuks ja leidis, et Päts ei kasutanud 1930ndatel kõiki võimalusi Eesti iseseisvust kaitsta

Debati üheks ajendiks oli 25. juulil Viinistus esilinastuv "Kostja ja hiiglane". Mart Kivastiku kirjutatud ja Venemaa lavastaja Aleksander Ogarevi lavale toodav tükk käsitleb ning mõtestab Konstantin Pätsi traagilisi otsuseid ning nende tagamaid.

Etenduse korraldavad Ekspress Meedia ja R.A.A.A.M.

Pileteid saab osta Piletilevist ja Rahva Raamatu kauplustest ja e-poest.