Kahe nädala eest tegi tervishoiuteenuse kvaliteedi eksperdikomisjon (TKE) otsuse juhtumi kohta, kus arstid ei suutnud ligi kahe aasta jooksul avastada patsiendi HIV-nakkust, kuigi ta tiirutas sel ajal eri hädadega mitme Kesk-Eesti raviasutuse vahet. Juhtum annab ettekujutuse, kuidas arstide komisjon töötab – tuleb välja, et komisjon ise asjaolusid ega dokumente ei kontrolligi, vaid usub lihtsalt väiteid.