Nüüdseks on mõned organisatsiooni juhid asunud Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhtkonda ja lülitunud samal ajal ümber rahvusvahelisele tegevusele.

Näiteks, nagu teatas portaal Baltija, osalesid MTÜ Vene Kool Eestis esindajad Euroopa rahvusvähemuste föderaalliidu (FUEN) assambleel, mis toimus Hollandis Leeuwardenis. FUEN ühendab endas Euroopa maade rahvusvähemuste organisatsioone, tal on konsultatiivstaatus ÜRO juures ning ta teeb koostööd Euroopa Liidu mitmete struktuuridega.

Viimasel FUEN-i assambleel võeti vastu Vene koolide resolutsioon, milles mõistetakse hukka venelaste diskrimineerimine Eestis. Tõendina esitatakse „vene koolide hariduse eestistamist”, mis väljendub vene koolide „järkjärgulises üleminekus eestikeelsele õppele.”