Eesti Päevaleht kirjutas juulis, et SKA ütleb ära 60%-le rehabilitatsiooni taotlejatele. Suur osa sotsiaalkindlustusameti (SKA) rehabilitatsiooniteenusteks mõeldud rahast on kulunud bürokraatiale ja sellistele tegevustele nagu planeerimine, juhendamine ja hindamine. Ühe inimese rehabilitatsiooni planeerimiseks, juhendamiseks ja hindamiseks võib kuluda üle 1100 euro. Samal ajal lubab SKA füsioteraapiaks anda ainult 117 eurot aastas