Pigem on see järjekordne näide poliitikute katsest pakkuda keerulistele probleemidele lihtsaid lahendusi, näidata musklit ning seda meie kõigi vabaduse ja privaatsuse arvelt.

Mis puudutab liiklussurmi, siis oma osa on neis tõenäoliselt näiteks tavapärasest soojemal suvel ja edukamal majandusel, näiteks läbi selle, et jõukus lubab osta mootorrattaid ja nendega ümber lennata. Liikluskultuuri muutmine on keeruline teema, ent uutest suurtükkidest enam on tõenäoliselt abi näiteks süsteemsest liikluskasvatusest.