Vaata, mida Hinrikson räägib oma lemmikraamatutest ja autoritest siit:

Rändnäitus "Keelu alla!" tutvustab Tallinnas rahvusraamatukogus kolme Balti riigi kirjastustegevuse ja raamatutoodangut esimese omariikluse perioodil 1918–1940. Ehkki tollane iseseisvusaeg jäi lühikeseks, tegi kirjastamine kõigis neid läbi märkimisväärse tõusu, mida kinnitab 1920.–1930. aastate raamatutoodangu seninägematu maht ja kvaliteet. Kirjastused ja mitmesugused asutused, organisatsioonid ning seltsid andsid välja mitmekesise sisuga üllitisi, milles olulisel kohal on teaduse ja kultuuri kõrget taset ning kirjastuste võimekust demonstreerivad raamatud (entsüklopeediad, teaduslikud sarjad, maailmakirjanduse sarjad jne). Kirjastamisega tegelesid ka Balti riikides elanud rahvusvähemused.

Seda rikkalikku raamatutoodangut vahendatakse näitusel igast riigist valitud 50 raamatuga, mis on jagatud rubriikidesse: originaalne ilukirjandus, tõlkeilukirjandus, lastekirjandus, teaduskirjandus, populaarteaduslikud raamatud, õpperaamatud, teatmekirjandus, ametkondade väljaanded, kultuuriväljaanded ja vähemusrahvaste väljaanded.

Lisaks raamatutele eksponeeritakse kirjastamise ja raamatumüügiga seotud artefakte – kirjastuste kirjavahetust autoritega, aruandeid, reklaammaterjale, fotosid jms. Loe näituse kohta siit.