Sven Sester Eesti Päevalehe arvamusloos: "Ühiskonnauuringute instituudi uuringu põhjal on Eesti kodanike seas konservatiivset maailmavaadet toetavaid inimesi 80%."

KONTROLL

Vaatame Sesteri poolt viidatud uuringut. Seal on inimestel palutud asetada end skaalale, kus 0 tähistab liberalismi ja 10 konservatismi. Kuidas me tulemusi ka ei vaataks, ei ole mitte kuidagi võimalik välja lugeda seda, et konservatiivset maailmavaadet toetab 80%. Pigem on küsitlusele vastajate nii keskmine kui ka mediaan üsna keskel ning mitte kummagile poole otsustavalt kaldu.

Sester peab ilmselt simas seda lauset uuringust: "Kui spetsiifilisi küsimusi vaadata, siis on tihti tegemist olukorraga, kus eristub väike osa liberaale (umbes 20% elanikkonnast) palju ühtsemalt konservatiivsest elanikkonnast (umbes 80% vastajatest)."

Niisiis on 80% vastajatest konservatiivid ainult teatud küsimustes. Nende küsimuste seas on: kanepi kasutamine mõnuainena ja selle legaliseerimine, toiduainete geneetiline muundamine, protsitutsioon. On ka küsimusi, kus vastajad on kahevahel või pigem liberaalised: abort, mehe roll pere peamise sissetuleku toojana, eutanaasia, meeste eelistamine naistele poliitikas ja juhtidena, surmanuhtlus.

Inimeste maailmavaate uuring

Sester tegeleb siin selektiivse faktivalikuga, mis maalib tegelikkusest moonutatud pildi.

OTSUS

Pigem vale

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.


Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.