Venemaa riiklikel kanalitel on Eesti venelastele selge sõnum: „Te olete meie inimesed ja me armastame teid. Olude sunnil elate te ebasõbralikus riigis, kus teie õigusi ja võimalusi piiratakse. Venemaa hoiab silma peal ja vajaduse korral kaitseb teid.”

See on Venemaa suur sõnum, mida edastatakse nii otse kui ka kaude, nii räigemal kui ka pehmemal moel. Sõnum jõuab kohale, paljudele lausa meeldib. Sest see tunnustab, seob ja silitab hinge. Sõnumit ei mõtle välja Solovjovid ega Kisseljovid, seda ei mõtle välja isegi telekanalid. See on Kremli sõnum nn kaasmaalastele. Vene riigil on Eesti venelaste jaoks sõnum olemas.

Milline on Eesti riigi sõnum venekeelsetele inimestele? Otsesõnu ja selgelt pole seda keegi formuleerinud. Sõnumit ei saa kokku panna ETV+, meie suur sõnum peab tulema Eesti riigivõimult. Lihtsal ja arusaadaval viisil pole meil seda veerand sajandit õnnestunud kokku panna. Sõnumi küsimuses jääb Toompea Kremlile alla.