Statistika ja demograafilised prognoosid näitavad, et kui meil praegu on ühe pensionäri kohta 2,5 tööjõuturul osalevat inimest, siis aastaks 2040 on see suhe juba kukkunud alla 2. NB! mitte kõik tööealised inimesed ei ole tööjõuturul aktiivsed ja Eestis on tööjõuturul osalemise määr juba praegu üks Euroopa kõrgemaid.

Mida see Eesti maksusüsteemi tulevikule tegelikult tähendab?