Viimasel ajal leiavad Eesti poliitelus aset sündmused, mille loogika mõistmiseks võib ehk abi olla filosoof Jean Baudrillardi (1929–2007) simulaakrumite käsitlusest. Simulaakrumi mõiste tuleneb sõnast simuleerima, mis tähendab „teeselda, nagu sul oleks see, mida sul pole”. Baudrillardi arvates on tänapäeva maailmas paljudes eluvaldkondades tendents muutuda reaalsest näiliseks. Kui varem pidi kindlasti olema tegelikult olemas „päris asi”, mida võis peegeldada mõtteline mudel, kujutis (nt territooriumi kujutav kaart), siis praeguses maailmas kohtab üha rohkem kujutisi, mille taga pole reaalsust – näeme simulaakrumeid. Kaart on olemas, kuid territooriumi mitte.