Kaitseministeeriumi vastus: Kohtumenetlust Aidu Tuulepargi vastu 2017. aastal ei alustanud kaitseministeerium, vaid Ida-Viru maavanem, kes esitas valla väljastatud ehituslubade tühistamise nõude, sest need polnud õiguspärased (polnud nõuetekohaselt kaitseministeeriumiga kooskõlastatud). 2012. aastal kooskõlastas laitseministeerium eelprojekti Vestas tüüpi tuulikutega tuulepargi rajamiseks, milles elektrituuliku suurim lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast oli kuni 185 m. Selle projekti alusel, mis on ainus kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud ehitusprojekt, pole kunagi ehitust alustatud. Kooskõlastatud eelprojektis oli ära toodud ehitise kõrgus maapinnast, mis oli kokku 185 m (sh torn 135 m ja rootori laba tipu ulatus kuni 185 m).

Rajatud Aidu tuulepargi Eleoni tuulik, mille ehitamist pole Kaitseministeeriumiga kooskõlastatud, on kokku 220 meetri kõrgune. Tuulikute puhul on oluliseks teguriks mitte ainult labade pikkus ja torni kõrgus, vaid labade tööala, ja see on ühe Eleoni tuuliku puhul üle kolme tuhande ruutmeetri võrra suurem kui Vestase tuulikul. See on oluline vahe. Aidusse püstitatud Eleoni tuulikute puhul on tegu pretsedenditult kõrgeimate tuulikutega Eestis. Teised selle piirkonna tuulikud on kuni 70 meetrit madalamad.

Väide 2. „Ametnikke ei veennud isegi see, et NATO tunnustatud ekspertidelt tellitud analüüs ütles, et Eleon tüüpi tuulikud on radaritele ja raadioluurele ohutumad kui Vestased."