Esiteks ei seadnud kaitseministeerium planeeringu kooskõlastamisel mitte mingeid piiranguid tuulepargi kõrgusele tingimusel, et tuulikud paigutatakse Kellavere radari 2,8 kraadise sektori sisse ja reastatakse radari suhtes sirgetele joontele.

Teiseks ei määratletud planeeringus ega ehitusprojekti kooskõlastamisel tuulikutele absoluutkõrgusi.