Suurkogu toimus Estonia Kontserdisaalis, kohal viibis 525 EKLi liiget. EKLi kuulub 2019. aasta seisuga 990 kunstnikku, kunstiteadlast ja kunstitöötajat.

Elin Kard (1972) peab järgneval kolmel aastal EKLi peamisteks väljakutseteks alustatud arendustegevuste jätkamist ja mahu suurenemist koos olemasoleva taristu renoveerimisega ning kunstnike ja kunstitöötajate ning institutsioonide vahelise ametiühingu rolli jõulist kehtestamist intensiivse koostöö ja ühise väärtusruumi sõnastamise kaudu.

Elin Kard on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi ja Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti eriala ning kaitsnud magistrikraadi kunsti erialal. Hetkel jätkab õpinguid Eesti Kunstiakadeemia doktorantuuris. Ta on töötanud Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse projektijuhina, Eesti Kunstiakadeemias dotsendina ja alates 2003. aastast juhib Hobusepea ja Draakoni galeriid Tallinnas. Viimased kuus aastat on ta töötanud EKLi asepresidendina.

Vano Allsalu (1967) näeb järgneva kolme aasta olulisemate tegevustena turunduse ja kommunikatsiooni tugevdamist, projektide juhtimise ja elluviimise võimekuse arendamist nii Eesti-siseselt kui rahvusvaheliselt, arendustegevust ARS kunstilinnakus ning partner-residentuuride võrgustiku laiendamist.

Vano Allsalu on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti erialal. Ta on töötanud õppejõuna Eesti Kunstiakadeemias, Tartu Ülikoolis ja Sally Stuudios ning loovdirektorina reklaamibüroos Zoom. Ta on SA Kunstihoone nõukogu liige, Eesti Maalikunstnike Liidu juhatuse liige ja Tartu Kunstikooli nõunike kogu liige. Viimased kuus aastat on ta töötanud EKLi presidendina.

EKL on Eesti suuremaid loomeliite. EKL on professionaalseid eesti kunstnikke, kunstiteadlasi ja kunstitöötajaid ning nende loomingulisi ühendusi ühendav loomeliit, kunsti valdkonna oluline arvamusliider ja ekspertorganisatsioon. EKL on tunnustatud loovisikute huvide kaitsja, loomemajanduse edendaja ja valdkondlikes arendustegevustes osaleja ning rahvusvahelisel tasandil usaldusväärne koostööpartner. EKLi missiooniks on toetada liikmete ja kunsti alal tegutsevate loovisikute tegevust ning kaitsta nende huve, arendada kunsti valdkonda ja edendada kunstiteadlikkust ning aidata kaasa Eesti kultuuri ja ühiskonna jätkusuutlikule arengule.