Eesti puhul mina seda stsenaariumit tegelikult ette ei kujuta. Küll aga mäletab Eesti hästi fosforiidisõda, kus kauge ja võõras võim otsustas arusaamatutes huvides suure osa Virumaast üles sonkida. Viimaks juhtuski, et väljaastumised punaimpeeriumi vastu said paljuski alguse just keskkonnateemadest.

Praegu käivad ootamatult võimsad meeleavaldused eestlaste sugulasrahva komide juures. Tõsi, Eesti toonastest meeleavaldustest erinevad need paljuski.

Kõige aktiivsem piirkond


Uuralites paiknevast suurest soome-ugri vabariigist Komist on saanud viimastel kuudel Venemaa sotsiaalselt kõige aktiivsem regioon. Miitingud toimuvad sisuliselt igas linnas ning kui teistes Vene regioonides räägitakse tihti sellest, et on vaja Putinilt abi küsida, siis Komis võib näha üha sagedamini plakateid kirjadega „Putin erru!”.