KONTROLL

Euroopa Komisjoni selle aasta alguses avaldatud andmestikust nähtub, et 50% aktsiisisoodustuse maksimummäär on üsna universaalne näitaja, mida peale Eesti rakendab veel 15 Euroopa riiki. Lisaks on Eestis aktsiisisoodustuse alla minev tootmismahu ülempiir (0,6 mln L) per capita arvestuses Euroopa Liidu üks kõrgemaid, seega väiketootjatele väga soodne.


Maksimumsoodustus rakendub EL-is väiketootjale, kelle toodang 20ML aastas ja maksusoodustus maksimaalselt 50% aktsiisimäärast.
Regresseeruva määra puhul on aktsiisimäär kasvav teatud toodangu hulga puhul ja soodustus on väiksem kui 50%.
RiikTootmise ülempiir (mln L)Maksusoodustus
Bulgaaria2050%
Prantsusmaa2050%
Kreeka2050%
Ungari2050%
Portugal2050%
Inglismaa2050%
Luxemburg550%
+ regresseeruv kuni 20 mln L
Iirimaa450%
Sloveenia250%
Tšehhi150%
+ regresseeruv kuni 20 mln L
Läti150%
Eesti0.650%
Horvaatia0.550%
+ regresseeruv kuni 12,5 mln L
Soome0.550%
+ regresseeruv kuni 10 mln L
Taani0.3550%
+ regresseeruv kuni 20 mln L
Küpros0.150%
Rumeenia2045%
Saksamaa0.544%
+ regresseeruv kuni 5 mln L
Austria1.2540%
+ regresseeruv kuni 5 mln L
Slovakkia2026%
Belgia1.2513%
Holland207%
Itaaliapuudub soodustus
Leedupuudub soodustus
Hispaaniapuudub soodustus
Rootsipuudub soodustus
Allikas: Excise duty tables (European commission Directorate-general
taxation and customs union), 1.1.2019


OTSUS

Vale

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee