Novembri keskel tegi pressinõukogu otsuse, et artikliga rikuti head ajakirjandustava. 

Kaebus nr 938

Pressinõukogu otsus 14.11.2019

Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimehe Varro Vooglaiu kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 24. septembril 2019 ilmunud artikli „Objektiivi rahastus sõltub varju jäävatest suurannetajatest“ peale ja otsustas, et väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Artikkel räägib portaali Objektiiv sissetulekuallikatest, mis on lehe väitel hägusad. Artiklist selgub, et väikeannetused moodustavad eelarvest väiksema osa ja suurem osa rahast tuleb avalikkusele teadmata allikatest.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid kaebas pressinõukogule, et väide annetuste kohta on vale. Kaebaja märkis, et tegelikult pöördutakse lugejate poole ligi kümme korda aastas, et paluda erinevateks projektideks raha. Lisaks on SA-l püsiannetajad. Kaebaja märkis, et tal ei ole kohustust vastata ühegi meediaväljaande esindajate pöördumistele, kuid see ei õigusta SA kohta vale levitamist.

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid pressinõukogule, et kaebaja väited paljude teiste annetuskampaaniate toimumise kohta on tõendamata. Eesti Päevaleht pöördus kaebaja poole rahastamise küsimuses selguse saamiseks korduvalt, kuid kaebajalt infot ei saanud. Leht lisas, et kuna kaebaja peab ise enda tegevust Eesti ühiskonnas toimuva suunamisel oluliseks, esineb avalik huvi selle kohta, kust pärinevad vahendid sellise tegevuse rahastamiseks. Seega ei ole Eesti Päevalehe arvates õige kaebaja väide, et ta ei ole kohustatud mitte kellelegi aru andma. Leht selgitas, et artiklis olev väide, et 251 350 eurot tuli suurtoetajatelt, on hüpotees.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ja Delfi rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis esitatud fakte, et osa Objektiivi rahastusest tuleb suurannetajatelt, kes soovivad varju jääda. Pressinõukogu hinnangul on see oletus. Sellest tulenevalt on ka loo pealkiri spekulatiivne.

Pressinõukogu esimees Gunnar Siiner