Võib-olla suurim vahe meie seisukohtades seisneb selles, et pooldame valitsuse pensionireformi.