"Rootsi justiitsministeeriumi pressiesindaja ütles Delfile, et SSPA Sweden AB ja Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH 5. mail 2008 esitletud uurimise kohaselt uppus Estonia üldjoontes nii, nagu seda kirjeldas rahvusvaheline õnnetuse uurimiskomisjon.

Eelmainitud ettevõtted tegid uurimiskomisjoniga võrreldes mitmes punktis sügavama analüüsi ja tuvastasid muu hulgas, et Estonia hukuga päädinud sündmuste ahel käivitus varem kui ametlikus raportis väidetud.

Estonia huku üldist stsenaariumi kahe ettevõtte tehtud uurimine siiski kahtluse alla ei sea ja kinnitab seega ametliku komisjoni järeldusi. Seega pole Rootsi valitsuse hinnangul ka vajadust Estonia hukku rohkem uurida."

KONTROLL

Vaatame Rootsi poolt viidatud raportit. Loeme kõige viimast, raporti järeldustest rääkivat lõiku:

"Et jõuda hukustsenaariumi osas kindluse saavutamisele lähedale, oleks väga soovitatav astuda järgmisi samme: kogu vraki detailne uurimine ja dokumenteerimine, vöörirambi detailne uurimine ja dokumenteerimine ning seejärel selle merest ülestõstmine, samuti kolme akna merest ülestõstmine koos raamidega, et neid survetestida."

Raporti koostamisel pole vraki juurest täiendavat infot kogutud. Analüüs põhineb Estoniast tehtud 20 korda väiksema mudeli testimisel basseinis. Selle katse kohta on testijad ise öelnud raportis: "Teaduslik simulatsioon koos kõigi kättesaadavate mudeldamise ja arvutisimulatsioonide vahenditega ei ole aseaine vraki ja hukkumispaiga uurimisele ning laeva ja lasti asjakohase tehnilise info läbivaatamisele. Kui simulatsioon toetab hüpoteesi võimalikkust, siis saame teada vaid selle, et hüpotees ei ole ümber lükatud. Saab järeldada, et nii võis juhtuda. Siiski, tähelepanu tasub pöörata ka alternatiivsetele hüpoteesidele ja stsenaariumidele, mis võivad hõlmata teistsugust tõestusmaterjali ning mis võisid samamoodi võimalikud olla."

Tegemist on seega uurimisega, mille eesmärk oli ametliku versiooni võimalikkuse uurimine ning mis ei tegelenud teistsuguste versioonide analüüsimisega ega hinnangute andmisega nende võimalikkusele. Ümber lükkamata jätmine ei ole sama, mis kinnitamine.

Miks toob Rootsi vraki mitteuurimise põhjenduseks uurimist soovitava raporti?

OTSUS


Vale.

PROJEKTIST

Eesti Päevaleht, Delfi ja Eesti Väitlusselts käivitasid 2017. aasta septembri alguses Faktikontrolli projekti, mille käigus jälgitakse, kuidas arvamusliidrid faktidega ringi käivad.

Väitlusseltsi juures tegutsevad faktikontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste ühiskondlikus arutelus osalejate meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid esmapilgul kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid. Kontrolli tulemused ilmuvad EPL/Delfi arvamusveebis ning seal antakse poliitikute väidetele hinne kuuepunktiskaalal: naeruväärne, vale, pigem vale, nii ja naa, pigem tõsi ja tõsi.

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide, saada see julgelt aadressile faktikontroll@delfi.ee.