Nagu võisime juba samal päeval, 17. septembril meediast lugeda, põhjendas komisjoni esimees tagasilükkamist sellega, et puuduvad nii rahaline analüüs kui ka veendumus, et praegust sotsiaalsüsteemi saaks millegi efektiivsemaga asendada, mistõttu praegu sellist süsteemi kehtestada ei saa.

Sellel põhjendusel pole muud häda kui et ta on ebaadekvaatne. Uuringu läbiviimisest keeldutakse sellepärast, et uuringut pole läbi viidud. Riigikogu kodu- ja töökorra seadus sellist tagasilükkamise põhjust ei tunnista.

Jäetakse väärmulje