EI

Sasan Abdi-Herrle, ajakirjanik (Zeit-Online)

Liikumise kaasasutaja Roger Hallam ütleb, et kliimamuutus on suurem kui demokraatia. Selline poliitilise süsteemi vastane põlgus on ohtlik. See eeldab, et need, kellel on mingi tähtis ja pakiline eesmärk, ei pea insitutsioone austama. Ka paremäärmuslased mängivad samalaadseid mõttemänge. Kuid keegi ei tohiks soovida totalitaarset lähenemist kliimamuutusele. Kuidas näeks välja ühiskond, kui see 2025. aastaks iga hinna eest süsinikuneutraalseks tehakse, nagu soovib The Extinction Rebellion? Pole kahtlust, et selle käigus saame sotsiaalse korra, mis on halvem kui praegune.