Viimasel ajal on peetud mitmeid kala toiduohutust puudutavaid arutelusid, seda ka riigikogus. Härra minister, samuti tema erakonna esimees Mart Helme on ajanud korduvalt tarbetut jutuvada selle kohta, kuidas Eesti juhtivad veterinaarid on järjekindlalt ja sihilikult varjanud ministri eest kogu teavet. Maaeluminister olevat listeeriaprobleemist teada saanud alles augustikuus ja lehti lugedes. Sama jora kordas ta ka viimases Maalehes, kus ta kinnitas, et talle pole antud listeeriajuhtumite kohta täit infot. Milleks sellist vee segamist ja keerutamist vaja on, ma ei tea.