Lüganuse valda valitseb Keskerakonna ja Isamaa habras võimuliit, Uustalu kuulub Reformierakonda ja volikogu opositsiooni. „Riigipöörde” kavandamises süüdistati kohaliku Reformierakonna noortekogu üritusel osalenuid. „Peast poliitikud” leiavad neist faktidest Uustalu lahti laskmiseks põhjust muidugi küllaga. Valitseb ju eriti Ida-Virumaa keskerakondlaste seas seisukoht, et vallas iga vähegi tähtsat ametikohta täitev inimene peab olema „lojaalne”.

Lüganuse võim heidab ette, et koolidirektor, kes lubas nimetud kogunemiseks kooli ruume kasutada, rikkus haridusasutuse neutraalsuse põhimõtet. Tõesti? Enne eelmisi kohalikke valimisi koostatud haridusministeeriumi juhendis öeldakse: „Koolil on lubatud rentida ruume (valimisteemaliste) reklaamürituste korraldamiseks, kui üritused toimuvad õppetöövälisel ajal.” Ja veel: „Kui põhiseadus annab 16–17-aastastele noortele õiguse hääletada, siis on neil õigus saada ja tõlgendada infot iseseisvalt, lapsevanema juhendamiseta.”

Vallavanem, kellele mahuvad pähe ainult oma poliitilised intriigid, aga mitte kooli ja õpilaste tulevik, peaks kohe tagasi astuma.

Tõsi, ühtaegu tuleb koolijuhil tagada koolis poliitiliselt neutraalne keskkond. Erakonda kuuluva õpetaja puhul on etteheited või kahtlused, et ta seda ei tee, kergemad tekkima. Kuid õigus mõnda erakonda kuuluda on siiski iga Eesti kodaniku – ka õpetaja – põhiõigus. Erakordselt rumal ja koolipere vastu hoolimatu oli Lüganuse võimuliidu otsus tormata direktorit vallandama keset õppeaastat ilma kogukonna ja kooliperega nõu pidamata, riskides rohkemate õpetajate lahkumisega.

Vallavõimu üleolevat suhtumist oma valla inimestesse, sh kooliõpilastesse näitab lause, millega Rauam tervitas neljapäeval vallavalitsuse ette oma direktori eest seisma tulnud õpilasi: „Ikka parem kui koolitunnis istuda.” Vallavanem, kellele mahuvad pähe ainult oma poliitilised intriigid, peaks kohe tagasi astuma, nagu hiljuti tegi samuti äpardunult kooli juhtimisse sekkunud Viimsi vallavanem Laine Randjärv.