Rünnaku sooritas operaator, kes istus konsooli taga USA-s Nevada õhuväebaasis.

Niimoodi kirjeldas kindral Soleimani tapmist 4. jaanuaril Londoni ajaleht The Times. Rünnakus oli kaks väga olulist nüanssi, millega rahvusvaheline üldsus peab meie kõigi turvalisuse ja inimlikkuse nimel tegelema.

Ründedroonidest tulenev oht

Esiteks, ründedroonid ehk mehitamata lahingu-õhusõidukid ise.