Tuleks rääkida sellest, mida me maksureformiga saavutada soovime. Ehk keskenduda tuleks esialgu eesmärgile, mitte vahenditele. Kui vaid otsida makse, mida saaks suurendada või lisada (või ka kärpida), siis riigi majandusmudelis ja konkurentsivõimes ning inimeste käitumismallides tervikuna muutub üldjuhul väga vähe. Ja pole ka selge, kas paremuse või halvema poole. Mis võiks olla mõned eesmärgid, millest võiks lähtuda?