Haigeid ravitakse. Väga haigeid ravitakse kinnises osakonnas. Vähem haigeid ja ravile hõlpsamini alluvaid võib tõhusa järelvalve olemasolul ravida vabaduses.

Milline on joomahullu asjakohane raviskeem, teavad arstid, järelvalve saab aga olla justiitsministri ja siseministri haldusala.

Haige vabadus- ja tegevuspiirangud peavad olema kooskõlas põhiseadusega, ent samaaegselt kindlustama ühiskonnale turva- ja õiglustunde.

Joodik halb, aktsiisiraha hea