Sain hiljuti ülevaate Tallinna lasteaeadade ehitusaastatest koos infoga nende renoveerimise kohta. On lasteaedu, mis on ehitatud kümneid aastaid tagasi, kuid ei ole veel kaasajastatud. Tallinn peab oma lasteaiad korda tegema.

Uuringud prognoosivad ülelinnaliselt laste arvu vähenemist, kuid näiteks Põhja-Tallinnaslasteaiakohta vajavate perede arv hoopis suureneb. Selleks tuleb valmis olla.

Rahavajadus igal sammul

Raha tuleb leida lasteaedade töötajate palkade tõstmiseks. Haridusvaldkond vajab üleriigiliselt lisaraha. Ilma hea hariduseta ei ole eeldusi edukaks teadus- ja arendustegevuseks, mis omakorda on eelduseks meie elatustaseme tõstmiseks võrdluses põhjamaadega.