Eesti presidendil ei ole õigust seadust mitte välja kuulutada, kui see talle ei meeldi. Eesti presidendil on kohustus vastuvõetu riigikokku tagasi saata, kui tema arvates seadus ei vasta põhiseadusele.

Lihtsalt ja kokkuvõtvalt.

Põhiseadus ütleb, et seadus peab kohtlema inimesi võrdselt. No kus ta siis kohtleb, kui teise sambaga liitunud inimene saab tema tööandja poolt pensionipõlveks tehtud sissemakse kätte veel enne pensioniiga, aga mitteliitunud ei saa.

Põhiseadus räägib ka õigustatud ootustest. Need on ju riivatud, kui kogutud säästud mingis osas välja võetakse ja seetõttu ka sambasse jääjad tulevikus madalamat pensioni saavad.

Põhiseadus kohustab ka tulevikus riikki maksma pensione. Kuidas aga tulevikus seda kohustust täita on võimalik, kui on teada tõsiasi, et pensioniealiste osakaal riigis pidevalt suureneb ja tööealiste osakaal väheneb. Ka eelnõu enda seletuskiri paneb selle võimaluse küsimärgi alla, sest ausamalt ei saanud ilmselt ametnikud seda kirja panna.

Sambavandalismi seadus on mitmes mõttes ajalooline.