Euroopa inimõiguste kohtu praktikas on lahendeid riigisiseste pensioniseaduste kohta: näiteks solidaarsusel põhineva pensionisüsteemi või avalike teenistujate eripensionide või lepinguosalises riigis ja sellest väljaspool elavate kodanike võrdse suurusega pensionimaksete kohta. Seega ei saa iseenesest välistada, et inimõiguste kohus võiks ka Eesti pensionireformi käsitleda.