Tööstusettevõtted nimetasin selles loetelus küll ära viimasena, aga just nende rollile järgevalt keskendun. Praeguses kriisis tajume, kui tähtis on majanduse põhitaristu töökindlus ja toime. Ilma vett, elektrit, kütust ning gaasi tootvate ja edastava taristuta ei elaks me üle ühtki kriisi. Näeme, et iga riik vaatab eeskätt seda, kuidas ise hakkama saada. Seega on energeetikud samuti eesliinil.

Viimastel aastatel on aktiviseerunud uue õlitehase rajamise arutelud kliimamuutuste, rohepöörde ja õiglase ülemineku kontekstis. On viidud läbi mitmeid ümarlaudu, kohtumisi nii maakondlikul kui ka riiklikul tasandil.

Jagaksin välja öeldud seisukohad kahte kategiooriasse: emotsionaalsed ja faktipõhised. Kahjuks pean nentima, et suurem osa väljaütlemisi, eriti meedias on olnud emotsionaalsed, nõrgalt argumenteeritud.