Peamised kõneainet pakkuvad muudatused on seotud tervisenõuete vastavuse kontrolli, andmebaasidesse ligipääsu, viibimiskeelu ja sõiduki sundpeatamisega.

Abipolitseiniku vastavus tervisenõuetele