Eelnõuga tehakse ka üks oluline muudatus perevägivallaga võitlemiseks. Edaspidi saab ajutise lähenemiskeelu kiire vajaduse korral ja edasilükkamatul juhul määrata ka prokurör, et kaitsta kannatanut ja eraldada vägivallatseja võimalikult kiiresti. Kohus peab lähenemiskeelu hiljem kinnitama. Seni sai ajutise lähenemiskeelu otsuse teha ainult kohus, see aga võttis rohkem aega.”

Uut regulatsiooni serveeritakse, nagu oleks see oluline töövõit ja annaks kannatanutele mingi lisakaitse. Selline arusaam ei ole kooskõlas igapäevase õiguspraktika tegelikkusega.