"Debunkiga liitumine annab meile rohkem võimalusi valeinfo vastu võidelda, sest suur osa meid ümbritsevast valeinfost ei tunne riigipiire," ütles uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa.

Debunk on Leedu Delfi poolt kahe aasta eest koostöös Google'iga algatatud projekt, mille käigus keskendus sealne uuriv ajakirjanik erinevate valeinfo abil korraldatud mõjutustegevuste paljastamisele. Projekti raames on loodud ka tehisintellektil põhinev tööriist, mis analüüsib kümneid tuhandeid Baltikumi puudutavaid artikleid ning püüab nende hulgast ajakirjanikele lähemaks uurimiseks välja pakkuda neid, mis on tõenäoliselt osa mõjutustegevusest.

Projekti juht Viktoras Daukšase sõnul on Balti riigid olnud pideva Venemaalt levitatud valeinfo sihtmärk ning Debunki käivitamise eesmärk on taolise mõju leviku vähendamine, samuti lugejate harimine, et taolist mõjutustegevust ja valeuudiseid paremini ära tunda. Projekti laienemine kõikidesse Balti riikidesse on tema sõnul oluline samm valeinfo vastases võitluses.

"Tunneme, et kolme riigi vahel koostööd tehes suudame oma potentsiaali veelgi efektiivsemalt ära kasutada. Seega on oodata meie algatuse laienemist juba lähiajal veel vähemalt ühte riiki," ütles Daukšas.

Debunki projekti on kajastanud ka sellised rahvusvahelised meediaväljaanded nagu Financial Times ja Deutsche Welle.