Vaktsineerimise vastase aktivisti ja endise teadlase Judy Mikovitsi väidetel põhinev “dokumentaalfilm” väidab, et koroonaviirus on globaalse haardega pettus. Tihti tutvustatakse Mikovitsit video jagamisel usaldusväärse viroloogilina.

Mikovits oli tõesti Whittemore Petersoni instituudi teadlane, kuid tööandja vallandas naise 2011. aastal ning tema osalusega viirustega seotud teadusuuringud tuli "tagasi kutsuda" pärast kahtlusi, et Mikovits oli tulemustega manipuleerinud. Skandaal päädis Mikovitsi vahistamisega, kuid kriminaalasjas teda süüdi ei mõistetud. Samas lükati konkreetselt ümber tema toonased väited ja uuringud (allikad: 1, 2, 3).

Kuid Mikovitsi väited on pärast nurjunud teadlasekarjääri läinud aina äärmuslikumaks, temast on saanud vaktsiinivastaste valveallikas ning “Plandemic” on selle kulminatsiooniks.

“Plandemic paljastab teadusliku ja poliitilise eliidi, mis juhib pettust, milleks on meie globaalne tervisesüsteem, pakkudes samal ajal uut plaani, mis lubab tervel inimkonnal pöörduda tagasi looduse tervendavate jõudude poole,” kirjutab Eesti portaal, mis nimetatud videot levitab.

Miks on oluline ja ohtlik?

Video on maailmas kogunud miljoneid klikke ning levinud Eestiski kümnete tuhandete Facebooki kasutajateni.

“Öelda, et maski kandmine on kahjulik, võib viia kohese tervisekahjuni, mistõttu me oleme video eemaldanud,” ütles Facebooki kõneisik CBC Newsile. Sama kinnitasid ka videoportaalid Youtube ning Vimeo.

Mis on vale?

Facebooki faktikontrolli partner Politifact on juba teinud ära olulise töö faktikontrollimisel ning leidnud kaheksa konkreetset valeväidet, mida dokumentaalfilmis levitatakse. Kindlasti leidub neid veelgi, kuid keskendume olulisematele, nii-öelda tuumväidetele. Olgu mainitud, et vastukaja selle video valeväidetele on kogu maailma meedias tohutu, mistõttu tasub eos arvesse võtta ka usaldusväärseid välisallikaid (allikas: 1, 2, 3, 4).

“On selge, et viirust on manipuleeritud.”

Ei ole selge. Seni pole teadlased midagi sellist kinnitanud, pigem on leitud vastupidi.

17. märtsil ilmunud teadusajakirja Nature artikkel väidab, et koronaviiruse geneetiline ülesehitus, mille on dokumenteerinud mitme rahvusvahelise organisatsiooni teadlased, ei näita, et sellega oleks manipuleeritud.

“Meie analüüsid näitavad selgelt, et SARS-CoV-2 ei ole laboris loodud või teadlikul manipuleerimise teel saadud viirus,” on kirjas teadusartiklis.

Oleme viiruse tehisliku päritolu ümber lükanud ka varasemates Delfi faktikontrollides.

Teadlased on sellised väited ammu ja korduvalt ümber lükanud (allikad: 1, 2, 3, 4), kinnitamaks just teooriat viiruse loodusliku päritolu kohta.

See küll ei välista USA välisministri Mike Pompeo välja käidud teooriat, et viirus on küll naturaalne, kuid hakkas levima õnnetuse tagajärjel Wuhani laborist. Kuid selle teooria kohta pole ka olemas teadaolevaid tõendeid ning ka Pompeo ise ei käi selle väite julgelt ringi. Isegi, kui see tõendamata väide peaks paika, ei tähendaks see, et “viirusega on manipuleeritud”.

“Maski kandmine aktiveerib viiruse.”

Ei. Tõendeid millegi sellise kinnitamiseks ei ole ja konkreetne film neid ka ei esita. On teadusuuringutega korduvalt kinnitatud, et maskid aitavad takistada viiruste levikut, eriti asümptomaatilisel perioodil. Maski soovitab kanda praegu enamik maailma valitsusi, kaasa arvatud Eesti.

“Gripivaktsiin aitab COVID-19 tekkele kaasa.”

Selle väite on ümber lükanud nii Reutersi faktikontroll kui USA Today.

Gripivaktsiin on saadud gripiviirusest. Koroonaviirus SARS-CoV-2, mis põhjustab haigust COVID-19, ei ole gripiviirus. Koroonaviirus on täiesti erinevast viiruste “perekonnast”."Nende kahe vahel ei ole põhjuslikku seost," kinnitas USA Todayle Florida riikliku ülikooli meditsiinikolledži professor Christie Alexander. Sellised väited pärinesid uuringutest, mis polnud ka seotud koroonaviiruse SARS-CoV-2’ga. Mainitud uuringute valguses öelda, et gripivaktsiin aitab COVID-19 tekkele kaasa, on lihtsalt vale.

Otsus: vale