Esile on toodud markantsemaid näiteid: patsient suri ravimite kõrvaltoimete tõttu, vabatahtlikul ravil olnule tehti sundravi, dementsetele ja alkoholijoobes isikutele anti põhjendamatult psühhiaatriaravi. Haiguslugudes on suured puudujäägid dokumenteerimises, iseäranis psühhoaktiivsete ainete kasutamise, kõrvaltoimete hindamise ja arstliku elustiilinõustamise puhul, kus selgitatakse, kuidas haigusega paremini toime tulla.