Lõik sisaldab nelja lauset: „Vietnamis ei olnud sellist asja nagu autism. Autismi ei olnud 1975., 2000. või 2001 aastal. Bill Gates tõi Gatesi fondiga vaktsineerimisprogrammi Vietnami. Nüüdseks on Vietnamis autismi esinemissagedus tõusnud üle 300 protsendi.”

„Vietnamis polnud enne 2000. aastat autismi.” Peaasi.ee andmetel on autismispektri häired kommunikatsiooni-, kohanemis- ja harjumuslikud häired, mis võivad inimesel ilmneda väikelapsest kuni täiskasvanueani ja olla selgelt nähtavad või sootuks vaevumärgatavad. Olemuslikult on tegu kaasajale eripärase diagnoosiga: kuna selle sümptomeid hakati eristama ja kirjeldama alles üsna hiljaaegu, kasvab maailmas pidevalt uute autismidiagnooside hulk.

Raamatust „Participatory Visual Methodologies in Global Public Health” selgub, et Vietnamis hakati autismispektri häireid diagnoosina tunnustama alles 1990ndate aastate lõpus. Seega ei saanudki autism riigi statistikas enne seda avalduda. Mis ei tähenda, et samade sümptomitega elavaid inimesi poleks ühiskonnas varem olnud.

„Autism tekkis vaktsineerimisega ühel ajal.” Väide kasutab tõendina seda, et Vietnami massvaktsineerimine ja autismi ilmnemine (pärast aastat 2000) olid samaaegsed. See väide on eksitav. Teadusartiklitest selgub, et Maailma Terviseorganisatsiooni vaktsineerimisprogramm (EPI) algas Vietnamis aastal 1981 ja käivitus täismahus aastal 1985. Veel enam: Nõukogude Liidu vaktsiinide toel peatati Vietnami katastroofiliselt laastanud lastehalvatuse epideemia juba aastatel 1961-1962. Seega lahutab kaht protsessi, vaktsiinide kasutuselevõttu ja autismi väidetavat tõusu, teineteisest mitmekümne aastane vahe.

„Nüüdseks on Vietnamis autismi esinemissagedus tõusnud üle 300 protsendi.” Uurimused kinnitavad tõesti, et sarnaselt muule maailmale on autismi diagnoosimise sagedus ka Vietnamis tõusnud. Kolmekordistumise väidet pole võimalik kontrollida, sest pole selge, millisest algnumbrist Phan räägib.

Samas ei näe kahekümne aasta vältel üle maailma tehtud uurimused mitte mingit põhjuslikku seost vaktsiinidega (loe uuringuid ja nende järeldusi viimaselt lingilt).

Autismi tekke põhjused pole selged. Üldiselt on teadlased ühel meelel, et autismispektri häire tekib muutuste tõttu lapse aju struktuuris ja toimimises, mis tulenevad muutustest geenides. Autismi teket soodustavate mõjuritena on uuritud sünnitusraskusi ja kokkupuudet keemiaga.

Väited vaktsineerimise autismi põhjustava mõju kohta said alguse ühest 1998. aastal tehtud ja tänaseks ümber lükatud võltsuurimusest, mida tuntakse teadusajakirja Lanceti artiklina. Briti füsioloogi Andrew Wakefieldi kirjutatu kriitilisel uurimisel ilmnes, et tegu oli tõendeid manipuleerinud petturiga.