Ei visatud, sest sõbrad George ja Nicolas olid vastu, ent pärast Krimmi ja sõdimist Ida-Ukrainas Venemaa ikkagi visati sealt välja, kui jätkata Putini enda sõnavara kasutades. Mõistagi pole juhus, et kuigi enamuses ajaloole pühendatud, lõpeb artikkel otsese üleskutsega lõpetada Venemaa vastased sanktsioonid seotult tema agressiivse tegutsemisega.

Mis aga puutub teise maailmasõja tekkimise ja kulgemise käsitlemisse, - milles Putin tõotas tõe jalule seada, - siis seda ei sündinud. Uudisteks on vaid mõned arhiividokumentidest leitud tsitaadid ja ootamatu vihje-üleskutse, et kui keegi leiab mõne seni teadmatu „salaprotokolli või -lisa“, siis andku sellest teistele teada. Küsimusele - kas sõja päästis valla Molotov-Ribbentropi pakt (august 1939) või „sõja vältimatuks muutnud“ Müncheni sobing (oktoober 1938), siis sellele on aeg ise vastanud.