Mis aga puutub teise maailmasõja tekkimise ja kulgemise käsitlemisse, - milles Putin tõotas tõe jalule seada, - siis seda ei sündinud. Uudisteks on vaid mõned arhiividokumentidest leitud tsitaadid ja ootamatu vihje-üleskutse, et kui keegi leiab mõne seni teadmatu „salaprotokolli või -lisa“, siis andku sellest teistele teada. Küsimusele - kas sõja päästis valla Molotov-Ribbentropi pakt (august 1939) või „sõja vältimatuks muutnud“ Müncheni sobing (oktoober 1938), siis sellele on aeg ise vastanud.