Mida väidetakse?

Postituses viidatakse kahele uudisest võetud väitele:

1) 28% Eesti elanikest usuvad, et riik on NATO poolt okupeeritud;
2) 30% eestimaalastest usuvad, et NATO ainus eesmärk Eestis on Venemaa provotseerimine.

Kuidas on asi tegelikult?

Eelmisel nädalal avaldas peamiselt julgeolekuteemadega tegelev mõttekoda Globsec uuringu, milles vaadeldi usaldust riigi vastu ning vandenõuteooriate levikut Kesk- ja Ida-Euroopas. Uuringu osa, mis puudutab usku NATO-sse ja Euroopa Liitu, on seotud piirkonna riikides kõige levinumate valeinfo narratiivide kaardistamisega.

Kremlimeelsest uudistekanalist pärit uudis ei too välja, et esitatud väited pärinevad uuringu alapeatükist, milles vastajatele esitati erinevaid vandenõuteooriaid ja valeinformatsiooni. Venekeelsest uudisest jääb mulje, nagu tegemist oleks eraldiseisva uuringuga, milles esitatud väited ei kuulu valeinfo pärusmaale.

Nii loetleti Eestis vastanute hulka erinevaid levinud valeväiteid, mille põhjal said vastajad kaaluda, kas nad sellesse usuvad või mitte. Eestis kasutatud valeväited olid järgmised:

- Terrorirünnaku Maailma Kaubanduskeskusele (WTC) 2001. aasta septembris viis läbi USA valitsus mitte al-Qaeda;
- Juutidel on liiga palju võimu ning nad on tegelikud maailma valitsuste ja institutsioonide niiditõmbajad;
- Maailma poliitikat ei juhi valitud riigipead vaid põrandaalused organisatsioonid, mille eesmärk on jõuda totalitaarse maailmakorrani;
- NATO pole võimeline Eestit sõjaliselt kaitsma, sest Venemaa on NATO-st palju tugevam;
- NATO ainus eesmärk Eestis on Venemaad provotseerida;
- Eestis polnud Nõukogude okupatsiooni, riik liitus NSVL-iga vabatahtlikult ning seaduslikult.

Tulles tagasi Facebookis esitatud väidete juurde, mida siinkohal kontrollimegi, siis väidet, et NATO okupeerib Eestit, siinsete vastajate käest üleüldse ei küsitudki. See-eest küsiti seda Lätis ja Leedus, kus väitega nõustus vastavalt 13 ja 26 protsenti vastajatest.

Mis puudutab Venemaa provotseerimist, siis tõepoolest, uuringu järgi usub 30 protsenti Eestis vastanutest väärväitesse nagu oleks NATO siinne ainus eesmärk idanaabrit ärritada.

Tasub lisada, et uuringus kõigi Eestis küsitud kuue vandenõuteooria järjestamisel leiti, et Eestis võib valeinfo lõksu langeda 28 protsenti inimestest.

Otsus: Facebookis on esitatud valeväide. Uuringus leitut on esitletud poolikult ning statistikat on välja mõeldud.