Nõukogude okupatsiooni ajal suurenes Eesti rahvastikus järjekindlalt venekeelsete elanike arv ja osakaal. Paljud neist kolisid Tallinna, kus eestlaste osakaal järjest kahanes. Madalpunkt oli 1989. aasta rahvaloenduse ajal, kui eestlasi oli Tallinnas kõigest 47,4%. Seejuures tuleb märkida, et Tallinn oli tollal suurem ja selle koosseisu kuulus ka Maardu.

Pärast Eesti taasiseseisvumist saavutasid eestlased tänu Vene sõjaväe lahkumisele ja paljude venekeelsete inimeste ärakolimisele pealinnas taas enamuse ja on seda stabiilselt hoidnud. 2004. aastal oli eestlasi Tallinna registreeritud elanikest 52,1% ja selle aasta alguses 52,8%. Venelaste osakaal on samal ajal kahanenud 38,5%-lt 37,1%-ni. Vähenenud on ka ukrainlaste ja valgevenelaste osakaal linnaelanike seas.

Praegu elab Tallinnas rohkem eestlasi kui kunagi varem ajaloos, samal ajal kui venelaste, ukrainlaste ja valgevenelaste arvukus saavutas haripunkti 1989. aastal ja on praegu ajaloolisest tipptasemest märksa väiksem.