Debatt rahandusministeeriumi poolt Eesti riigi huvisid esindama palgatud USA advokaadibüroo taustakontrolli, valikukriteeriumide, huvide ja koostöö eesmärkide üle kogub põhjendatult hoogu. Uuriva ajakirjanduse töö tulemusena on esitatud advokaadibüroo huvisid ja motiive kahtluse alla seadvaid väiteid ja tõendeid.