Selleks oli teda ette valmistanud kogu senine elu. Tõus Eesti NSV nomenklatuuri tippu, kogu nõukogudemaa ühe edukaima ettevõtte Estoplast juhtimine. Ebavõrdsed heitlused vanameelsetega Moskvas. Kaasaminek Eesti rahvusliku liikumisega ja tõus parlamendi etteotsa.